2024-06-15

Месец: юли 2019

Това не е подаване на оставка. Времето за подаването й отдавна изтече. Това е късане на опашката. Само че...