2023-02-05

медии

Програмата има за цел да се засилят обменът на информация, инициативите и връзките между представители на българските...
Писмото е свързано с критериите за оценяване на българските задгранични медии, във връзка с отпуснатите тази година...