2024-05-23

Ден: 31.07.2019

Това не е подаване на оставка. Времето за подаването й отдавна изтече. Това е късане на опашката. Само че...