2024-05-26

Ден: 19.07.2019

Поредната "калинка", тази в синекурния и абсолютно паразитен СЕМ, освен всичко друго, е нагло наплевателско отношение към...
Малките участници в проекта „Детска олимпийска ваканция – Босилеград 2019 г.“, рано сутринта, тръгвайки на ученически поход...