2024-05-24

Месец: юли 2019

През своя живот Магдалина Станчева успява да получи званието „археолог на София“ - нейната дейност обхваща археологическите...
Председателят на ПП "Движение ДА България" и бивш министър на правосъдието Христо Иванов внесe вчера до членовете...
Д-р Ирина Владикова говори за необходимостта от обгрижване на децата в чужбина, за съхранението на националното им...
"Ясно е, че в Конституцията на Република България има заложени конкретни механизми, регулиращи взаимодействието и сътрудничеството между...
В последвалия разговор-дискусия българският генерален консул постави въпрос, относно липсата на единна контактна информационна точка в Чикагското...