2022-05-26

книга

Преводът на "Избрани разкази" е впечатляващ. Имала съм удоволствието да прочета част от тях и на български...
Излезе от печат новата книга на Здравка Владова-Момчева "Солджър", епизод от който бе награден наскоро в националния...
На това е посветена и новата книга на почетния гражданин на Варна, доктор по философия Анатолий Викторович...