2023-02-05

Българско училище

Днес в БОКЦ ''Св. Климент Охридски'' се обучават над 130 деца. Центърът работи съвместно с множество образователни институции...
Коледна магия и празнично настроение витаеха през целия ден, докато трескаво украсявахме и правехме репетиции и в...
Юбилейният концерт „История - памет - съвремие“, който подготвихме, проследява линията на поуките от миналото ни, заветите...
Северна и Централна Италия се събраха, запалиха домашното българско огнище и играха под ритъма на огнената музикална...
С Химна на Българското училище „Иван Станчов”, пред портрета на нашия патрон и съхранител, децата влязоха в...