2024-04-21

Ден: 15.07.2019

"Ние отдавна знаем, че обществената телевизия е частна, тя е партийна телевизия" - казва Румен Леонидов. "Изборът...