2024-04-19

българи зад граница

След финалните надписи зрителите започнаха интензивна дискусия със създателя на „Ваклуш“ относно духовните послания, съдържащи се в...
Исторически кръжец "Родолюбие" към център "Българика" представя малко известната, но силно интригуваща и завладяваща тема. Лектор: Камелия Попова.
Разглеждаме възможността децата да преминат на смесена езикова форма на обучение - на сръбски и български, но...
Изключително приятна беше срещата на генералния консул с учениците, техните учители и директора на училището, г-н Карл...
Събитието бе организирано от исторически кръжец "Родолюбие" и предизвика изключителен интерес. Събраха се повече от 40 човека....