2024-02-25

Jokes

"Колегите й опитали всичко, за да я излекуват. И, три дни преди изключването на апарата за командно...
Партия "Велика Украйна" смята, че президентско-парламентарният модел на управление на държавата в сегашния му вид е основният...