2024-07-18

празник

През тези 15 години нашето училище постигна многобройни успехи. От малка училищна общност, успяхме да се превърнем...
В първия кръг ще гласуват гостите, опитали от конкурсните образци, за да определят най-добрите - главните кандидати...
Благодарим на дядо Антоний за уважението. Винаги, когато идва в Лондон, той гостува в училището и благославя...