2024-07-14

Месец: юни 2019

Представители на КИЦ „Босилеград“, Демократичния съюз на българите, Сдружение „ГЛАС“ и Сдружение за българо-сръбско приятелство „Светлина“ от...
В едно от цитираните писма до институции се казва: "Придвижвайки се от Великобритания, през Франция, Белгия, Германия,...