Home » Archive

Articles tagged with: закон

Авторски страници, политика »

[7 дек. 2020 | No Comment | ]

Какво разбираме от горния цитат? Не става ли ясно, че едни от най-големите корпорации в света са готови да използват робски труд през XXI век, в името на своите печалби? Ако се замислим, няма ли да се запитаме – не тръгват ли от тук конспирациите, че най-богатите искат да ни чипират и превърнат в роби, след като нямат нищо против робския труд в…

Авторски страници, политика »

[18 окт. 2017 | No Comment | ]

Губернаторът на щата Калифорния Джери Браун подписа Закон за признаване на равенството между половете, който позволява на местните жители да променят пола си по Държавен идентификационен номер и да получават удостоверения за раждане, включително като “небинарни”, информира Мetro.co.uk.
Миналата година съд в Орегон постанови, че дадено лице може законно да се идентифицира като нито мъжко, нито женско (небинарно), но Калифорния е първият щат, който законно признава небинарните.

Авторски страници, българи зад граница, политика »

[28 сеп. 2017 | No Comment | ]

Да, проект е! Като стане закон, ще е късно за противодействие. Та в този закон се говори за гърци, македонци, сърби, цигани, но не и за българи. Ето цитат от мотивацията на законопроекта с изброените малцинства:
“В преброяването на населението и жилищния фонд, проведено през 2011 г., в резултат на което 52 700 физически лица принадлежат към малцинствата в Албания, или 1,9% от населението в страната. Според данни, оповестени от преброяване на населението, албански граждани от етнически и културни групи се оказват…

Авторски страници, политика »

[12 май 2017 | No Comment | ]

За всички е ясно, че в последните 27 години от България заминаха по света твърде много активни и способни нейни граждани, чиито деца растат днес в чужбина. Ясно е и това, че тази твърде голяма за един стопяващ се народ диаспора се състои от мнобройни и различни общности, с общи и със специфични проблеми и характеристики. Това е едно голямо предизвикателство пред управляващата политическа класа в България, която тя досега не реши подобаващо. Но може би все пак е дошло време, в което да стане ясно на всички български институции и на работещите в тях, че политиката на България към нейната диаспора е важен национален въпрос, който не се състои само в това Министерство на образованието да отделя средства за подпомагане на българските училища зад граница. Нито в това депутати от Народното събрание да отделят средства от заплатите си за купуването на една сграда в Чикаго, колкото и това желание на депутатите от ГЕРБ да е похвално. И още по-малко в това да няма знание и приемственост в най-важните български институции за важни инициативи и официални държавни документи, касаещи диаспората, приети или обсъждани в последните години.

Избрано, политика »

[4 апр. 2017 | One Comment | ]

В чл. 307 накрая се добавя „и са живели най-малко през последните три месеца в Република България“ – това гласи предложението. Колко удобно е да отрежем крилата на сънародниците ни в чужбина, да премахнем разкриването на секции, караниците, изборния туризъм, проблемите с желаещите да участват в комисиите, броенето и куп други проблеми около изборите, свързани все с нашите сънародници в чужбина!
Ами да, защо не! Като не можем за орежем турския вот, я за по-лесно да орежем цялата диаспора! КАКВО ПО ЛЕСНО ОТ ТАКОВА СТАЛИНСКО КАРДИНАЛНО РЕШЕНИЕ! Има секции – има проблем…
НЯМА СЕКЦИИ – НЯМА ПРОБЛЕМ!

Авторски страници, политика »

[11 мар. 2017 | 2 коментара | ]

По силата на Глобалния закон “Магнитски” не се разрешава да се издават входни визи за САЩ и се предвижда замразяване на финансовите активи, намиращи се в кредитни институции под юрисдикцията САЩ, на чуждестранни физически (и юридически) лица, отговорни за престъпления, свързани с нарушаването на човешките права, както и за държавни служители и други лица, замесени и отговорни за значителни корупционни действия.
По силата на този закон, би трябвало и български физически (и юридически) лица, отговорни за значителни нарушения на международно признати човешки права, както и държавни служители, отговорни или замесени в значителни корупционни действия, да не получават входни визи за САЩ и да подлежат на замразяване на финансови активи и др. имуществени санкции от институции, намиращи се под американска юрисдикция.

Авторски страници, политика »

[12 дек. 2016 | 3 коментара | ]

И така, в крайна сметка се оказва, че тези представители на т.нар. Временни Обществени съвети на българите зад граница, които са искали само Национален съвет на българите зад граница, а за Обществените съвети са се изказвали в Консултативния съвет към ДАБЧ, че не им е време да се създават, са на една позиция с Външно министерство, което през цялото време се противи на създаването на такива Обществени съвети. И тази, случайно или не, съвпадаща позиция срещу създаването на Обществени съвети, в частност и срещу законопроекта, внесен от Славов, Андреев и Лилков, стига сега до положителен резултат в Комисията по външна политика, която не е водеща за законопректа. А на заседанието на другата комисия, която е водещата, представителите на Външно министерство въобще не си направили труда да отидат, проявявайки в този смисъл фрапантно неуважение към водещата комисия.

Авторски страници »

[4 сеп. 2016 | No Comment | ]

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие и са преследвани от ДС. Преследвачите и преследваните са двете страни на един и същи процес, поради което борбата на преследваните срещу комунистическата система и последвалите репресии върху същите, безспорно представлява публичен интерес. Иначе изнасянето само на половината истина е началото на манипулацията. Поради тази причина фактът на репресия също би следвало да се обявява.
В съхраняваният от Комисията по досиетата архив се намират и следствените дела, водени от ДС, така и съдебни дела, по които в резултат на нейната дейност са произнесени осъдителни присъди. Чрез засичане на информацията между отделните фондове би могло да се изясни дали част от вербованите от ДС лица не са били преди това преследвани от същата, т.е. ще могат да се разграничават доброволния и насилствения подход при вербуването на сътрудници на някогашните комунистически репресивни органи, а не жертви и престъпници да бъдат поставяни под общ знаменател.

Акцент, българи зад граница »

[17 юли 2016 | No Comment | ]

eurochicago_ss0083
Тази поредна сборна тема в Еврочикаго бе предизвикана от писма на читатели и от заседание на Комисията по политиките за българите в чужбина към НС, на тема „Възможности за трайно завръщане и заселване на българи от чужбина в Република България“.
Темата за завръщането на българи от чужбина може би не е най-важната за Родината ни, но вероятно е най-болната. Тя касае един голям и все по-застрашителен за бъдешето на страната ни проблем…

Авторски страници »

[26 юни 2016 | No Comment | ]

Ако понятия като “българин” и “български гражданин” се тълкуват на практика като идентични, и ако понятието “български произход” не бива да се възприема като етническо, когато се издават удостоверения от ДАБЧ за български произход – какъв произход биха имали например етническите българи в Сърбия, Украйна, Молдова, Албания и пр.? По тази логика те би трябвало да имат съответно сръбски, украински, молдовски, албански и пр. произход, според страната в която са се родили и гражданството, с което са се родили. По същата логика, при която на практика се уеднаквяват различни понятия, споменатите етнически българи не би трябвало въобще да кандидатстват – онези от тях, които искат това – за удостоверения за български произход и за българско гражданство, понеже произходът не бива да се възприема като етнически, както е записал през 2015 г. в свое официално съдебно решение тричленен състав на ВАС.

Авторски страници »

[26 май 2016 | 3 коментара | ]

Щом човек в САЩ може да си позволи да изпрати ключовете от дома си по пощата, дали нещо може да го спре и да гласува по пощата?
Ето защо в САЩ, Канада, Германия, Швейцария и др. развити страни от Запада гласуването по пощата е разрешено и най-широко прилагано, за разлика от някои наши съседи, като например в Турция.
Не виждам какво може да попречи на законодателите в България, да внесат изменение в Избирателния кодекс и да дадат разрешение да гласувам по пощата, като изпратя бюлетината си до най-близкото консулство, в което съм регистриран.