2023-12-07

закон

Законът предвижда пълна либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители до 2026 г. Стандартът на...