2022-09-29

закон

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие...