2024-04-17

закон

За предложението гласуваха 5 депутати от комисията, "против" бяха 4-ма, "въздържали се" нямаше. Приетият текст гласи, че...
Законът предвижда пълна либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители до 2026 г. Стандартът на...