2021-12-07

закон

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие...
Ако понятия като "българин" и "български гражданин" се тълкуват на практика като идентични, и ако понятието "български...