2024-06-22

Ден: 22.07.2019

Кратко историческо въведение за Испания, в която, според казаното в предаването, живеят около 180 хиляди наши сънародници,...
Незаконно са публикувани 127 документа (над 1200 страници) с ЕГН, адрес и други лични данни, обясняват Иванчева...