2024-05-26

Българи в САЩ

Имаше много усмивки, поздравителни адреси, награди, а децата пяха, играха пиеси, декламираха, танцуваха, лудуваха. Празненството започна с...
С голям ентусиазъм мами и сръчни дечица изплетоха лазарските венци, украсиха и пролетната люлка. А после, нагиздени...
След финалните надписи зрителите започнаха интензивна дискусия със създателя на „Ваклуш“ относно духовните послания, съдържащи се в...