2024-07-17

Акцент

Темите за МИР "Чужбина", за изборното законодателството, за българските избори в чужбина, за дейността на ДАБЧ, за...
Работна среща и първа дискусия за бъдещия Национален съвет на българите, живеещи извън Р. България, с участието...
Конкурсът “Българско събитие на годината в САЩ”, организиран от електронния портал www.Eurochicago.com, със съдействието на посолството ни...