2023-02-05

Eurochicago.com

Като част от събитието беше включена и специална презентация, подготвена от Военно-историческия музей в град Плевен. В представянето...
Беше изтъкната проведената разностранна дейност в областта на откриване нови филиали на Дружеството, в подготвянето на документацията...