2022-12-08

Eurochicago.com

Във видеоматериала могат да се чуят изненадващи отговори на въпросите: "Интересувате ли се от украинския конфликт?", "Добре ли...
След като изслушаха приказките, децата отговаряха на въпроси, свързани с темите. Те доказаха, че любовта към българския...
На 3-ти декември 2022 г. в българското дипломатическо и търговско представителство в Белград се състоя откриването на...