2024-04-21

Авторски страници

написаното от вас

Най-известният и един от най-опитните експерти в ядрена ни енергетика, проф. Георги Касчиев пред Еврочикаго, с откровен...
След финалните надписи зрителите започнаха интензивна дискусия със създателя на „Ваклуш“ относно духовните послания, съдържащи се в...
Форумът се организира от екипа на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ към Национална научна програма „Развитие и утвърждаване...
Исторически кръжец "Родолюбие" към център "Българика" представя малко известната, но силно интригуваща и завладяваща тема. Лектор: Камелия Попова.
Разглеждаме възможността децата да преминат на смесена езикова форма на обучение - на сръбски и български, но...