2024-07-14

политика

Най-отблъскващата част обаче е свързана с ученическия конкурс за деца от 7-8 клас и гимназиите, които трябва...
И така, достигаме до щафетата на кризите: Образователната криза води до избирателна криза, която е причина за...
Становището засяга доста тревожни и неизвестно защо пренебрегвани от ресорни български институции екологични проблеми, касаещи Босилеградския край...