2024-06-25

АЕЦ

Жалбата представлява обществен интерес, защото виждаме как една личност се изправя за справедливо правосъдие срещу около 20...
Именно затова се коментира хипотезата за авария с ядрена подводница в Северния ледовит океан или изпуснал, разхерметизирал...