2024-04-14

Контакт

Spread the love

Редакционен  E-Mail:

EuroChicagoEMail

.

eurochicago.com(при)gmail.com

 

 

● President: Petra Stamatov  (Businesspartners.us, Inc.) * Tel./Fax:+1-847-8218731 * Cell: +1-847-2937325
● Editors: * Bulgarian +359-896-020676 * English  +1-224-5229055 * Russian +1-847-3129791
● Web Design: +1-303-9685062  * +1-847-9467752 * (Peter Stamatov +1-847-9248596)

 

.

118 thoughts on “Контакт

 1. 2023 Идва краят на поредната, не и последна от излъганите години със светлото бъдеще.

  Бъдеще няма да има – моето, или твоето, не е предвидено.

  Никога не е било. Живее се в настоящето. Животът в секундата между преди може би вече е късно, да разбереш какво е било за да бъде, преди да е късно. Защото. Винаги се измъкваме в настояще без бъдеще срещу вятър от стаените му посоки, неизвестни, мрачни или подземни, светли с тържествената мелодия на живота maybe това е живот. Може би.

  Мнозина от четящите тихо ще си заминат от този свят, дори без отпечатък, че вече ги няма. Било е в нищото in memori толкова. RIP и защо? Финито на всичко. Реки от човеци под тежкото ежедневие, ще отпият смъртта за награда спокойна, не старческа, заради вечната младост на човешката ни Душа.

  Ще останат надизидатели заедно върху чашата с каквото сами са направили, без значение как.

  Животът с нас или без нас било е преди нас, ще бъде без да ни забелязва дали сме били, защо сме били и кога; преминал през вятъра свят докато се усети, вече го няма. Не е било, не е запомнено. Има нещо излъгано. Не е със светлото бъдеще, защото бъдеще няма. Ние също не сме били (освен за най-близките) въпреки спомените за нас заради нас и въпреки нас; светлеят изчезващи спомени малко след нас.

  Сълзите пресъхват; всичко пресъхва.

  Живецът се бори дадено му живот не заради него, но заради страсти, невчесани мисли върху плътта заради плът на проникващо удоволствие. Толкова. / За вярващите в личното си присъствие като плод без любовните тласъци в лодката на живота, от другата му страна. Срив на илюзията за човешката ценност като природна или усойната математика между мъжа и жената, техните хромозоми. Милиони продукти в секунда стенат от болка, от радости някакви, от напълнени чаши или изпразнени гробища.

  В описанието на Живота, ше започнем със суетата. Към края ще намерим загубената надежда във времето, че това е било изобщо живот.

  Секундите свършиха.

  От мен Valerie HExcellence толкова, за другото ако сте истински (не повече) с искрица надежда – тук facebook.com/Man88naM

  Вече направен Кораба за Спасението на човеци arhea.org/EG не българеещи се заради името, балкански комплекси, етнически или религиозни тояги върху живота; колкото, толкова.

  God bless

 2. Никой не пита българина за това как иска да живее, как да е устроена държавата, как се излезе от батака в който сме вече десетилетия, излизат всякакви самозвани „специалисти“ с незнаен произход които ни обясняват колко сме прости, непросвете ни, заблудени, консервативни, ограничени и в този дух. Продължават с „рецепти“ как е най-добре за нас. Коментират външнополитически проблеми, а вътрешнополи тическите ги „замитат под килима“. Липсват публични дискусии между кандидатите да управляват. Говорят се хубави големи приказки,който по съдържанието си са полуистини или откровени лъжи. ВАЖНИ СА ДЕТАЙЛИТЕ – именно от тях бягат кандидат-депутати, кандидат-кметове. Обграждат се с ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАВИСИМИ ХОРА – което е най-лошия вариант. Икономически зависимият индивид не е свободен от което произлизат всички недъзи в обществото ни. Тези недъзи се трупат с години и се формира криза като днешната. Емил Димитров

 3. zdr как мога да се свържа с вас – имейла ми дава че такава страница няма .можете ли да ми дадете имейл на който да Ви пиша

 4. Информационна матрица на мафията-държава – анализ .Процес на демафиотизация – синтез.
  По- долу е представена различна система за управление на България ( или друга държава ) , базирана на принципи взаимствани от природата ( системи с разпределено управление ).Посочени са абсолютно необходимите стъпки за демафиотизирането на държавните институции.Те са посочени в самия край на файла –СИНТЕЗ . Държавата се разглежда като информационна система , в която функционират законите на ентропията .Използвани са логически принципи за обработка на информацията. Идеите за новите принципи на управление са ,, откраднати‘‘ от природата – системи с разпределено по цялото тяло управление ( ганглийна нервронна система , разпределена по цялото тяло, без централизиран мозък ).Използване на доказалият своята изключително висока ефективност метод ,,брейнсторминг‘‘ .Екипен ( групов ) принцип на работа и използване на колективното съзнание .Много може да бъде доразвито и допълнено от екипи работещи по проблемите. В услуга на статуквото по медиите периодично се внушава , че единствения възможен демократичен начин на управление на България е чрез народно събрание , избори и партии.Нивото на съвременните комуникационни технологии , компютри и софтуер позволява високоефективна система на управление , базирана на изцяло научен подход .
  Анализ :
  Държавата е информационна система , и за нея важи основния закон за ентропията – ,, всяка система , оставена сама на себе си , с течение на времето се стреми да премине в състояние на пълен хаос ( ентропия равна на 0 ) “.Процес на структуриране – нарастване на порядъка в системата ( ентропията клони към 1 ).Процес на деструктуриране – намаляване порядъка ( подредеността ) в системата ( ентропията клони към 0 ) .При процеса на стуктуриране се наблюдава бавно нарастване на порядъка в системите в началния етап на процеса , когато ентропията е близка до 0 , и бързо ускорение на степента на подреденост , когато ентропията превиши 0,7 .При процеса на деструктуриране се наблюдава ускоряващ се във времето процес на увеличение на хаоса в системите , и при падане на ентропия под 0,3 процеса протича с изключително високо ускорение във времето.От енергийна гледна точка нещата изглеждат както следва :
  -Процеса на деструктуриране протича без внасяне на външна енергия в системата .Внасянето на външна енергия , работеща в посока намаляване на порядъка само ускорява процеса на деструктриране .
  -За да се поддържа нивото на подреденост в една система , тя се нуждае от външна енергия .
  -Промяната на посоката на процеса в системата ( от деструктуриране към структуриране-нарастване на порядъка ) може да стане само при изпълняването на две главни условия :
  1.Извличане на информация от системата за нейната степен на подреденост и вътрешна структура ( функции и взаимодействие на отделните подсистеми )
  2.Внасяне на външна енергия , работеща за промяна посоката на процеса .По подразбиране това количество енергия е значително по-високо от енергията, необходима за поддържане на нивото на ентропията в конкретната система .
  От информационна гледна точка държавата е информационна матрица , и притежава най-важните свойства на информационните системи :
  -Всяка информационна система се стреми да запази моментното си състояние на подреденост ( информационна матрица ) .Казано по друг начин , това е стремеж за запазване на количеството информация в системата и взаимовръзките между нейните подсистеми .
  -Всяка информациона система притежава свойство –информационна инертност .Колкото по-голямо количество информация притежава една информажионна система ( като количество нейни подсистеми и фунционални взаимовръзки между тези подсистеми ), толкова е по-голяма нейната информационна инертност –времето , необходимо за нейното ,, препрограмиране‘‘ ( промяна на функционалните връзки между подсистемите , както и броя подсистеми ).
  -Наблюдава се реакция на системите само при промяна на посоката на процеса от деструктуриране към структуриране – към по-високо ниво на подреденост.
  За да се приведе и поддържа в състояние на пълен порядък ( ентропия равна на 1 ) с минимално количество енергия , се действа по определен алгоритъм , като първо се изработва план за класифициране на елементите на системата по функционалност ( системата да бъде разделена на подсистеми ).След приключване на етапа на класификация порядъкът( ентропията ) на системата нараства до около 0,5 . Повишаване на порядъка в системата може да се постигне само чрез допълнителна класификация в рамките на всяка една отделна подсистема , пак по признак –функционалност на групи и подгрупи.За поддържане на порядък в системата с минимална загуба на енергия всяка подсистема трябва сама да поддържа ( да бъде отговорна ) порядъка в рамките на подсистемата .Управлението на една държава (система ) е аналогично на невронната система в живите организми .Невронните системи отговарят за поддържането на ентропията в рамките на всеки отделен орган ( подсистема ) на живия организъм , както и за взаимодействието на живия организъм с околната среда .За това невронната система е разделена на две основни посистеми , едната от които отговаря за поддържането на вътрешния порядък в организма , а другата – за взаимодействието му с променящите се условия на околната среда . По този начин се избягва претоварването на невронната система с информация и тя работи с минимално закъснение. Управлението на една държава ( система ) отговаря за поддържането на порядъка ( ентропия близка или равна на 1 ) в рамките на държавата ( системата ) и за взаимотействието и с другите държави ( системи ). Варианта на пирамидалната структура на управление ( каквато е сега в България ) води до :
  – Много големи закъснения на информацията от по-ниските нива на пирамидата до най-високото и единствено ниво ( например министър-председател )
  – Изключително високо изкривяване и деформиране на информацията от по-ниските нива на пирамидата към най-високото ниво . Всяко ниво ( стъпало ) на пирамидата внася изкривяване на информацията .Информацията от най-ниските нива на пирамидата претърпява най-големи изкривявания , тъй като преминава през всичките по-горни нива .
  – Нито едно по-долно ниво на пирамидата не предприема навременни и самостоятелни действия за поддържане на порядъка в рамките на неговата подсистема ( стъпало ) без да е получило заповед от по –горното ниво .
  – Нито едно по-долно ниво няма интерес да подаде информация към по-горното стъпало на пирамидалната структура за това , че хаосът в неговото ниво е нарастнал ( така само би предизвикало гнева на началника ! ).Поради това обстоятелство най-горното ниво на пирамидата , ако иска да получи обективна и неизкривена информация за състоянието ( нивото на ентропията ) на по-долните нива , трябва ЛИЧНО да посети и инспектира всяко ниво и стъпало на пирамидалната структура по отделно ! Това води до огромна загуба на време и енергия за поддържане на порядъка в цялата пирамидална система .
  – При обмен на информация ( взаимодействие ) на две системи резултатът винаги е един и същ- нивото на по-горната ( по-подредена и организирана система ) се стреми да достигне нивото на по-долната система , но никога обратното .Това е следствие на основния закон на енропията . Обмена на информация образува нова система от две подсистеми .Това води до увеличение на хаоса , и именно за това нивото на подреденост на по-горното ниво пада и се доближава към по-долното.
  – Ако най-горното ниво ( върхът ) на пирамидата е некачествено ( ентропия близка до 0 ) , при взаимодействието си с по-ниските стъпала на пирамидата ( които са качествени – с висока степен на подреденост ) , резултатът е падането на качеството на цялата пирамидална система и преминаването и в състояние на по-голям безпорядък .
  – Изключително бързото намаляване на порядъка в държавата ( системата ) с пирамидално управление – ентропията в системата клони към 0 – състояние на пълен хаос .Точно това се случи в България , с ускорено процес през последните 11 години .
  Не случайно фирмите –производители на компютри преминаха на многоядрени процесори в последните години . Обработката на информацията в компютърните системи е подчинена на законите на ентопията .Многоядрените процесори винаги притежават по-голяма изчислителна мощ поради много по-малкото закъснение на информацията между ниските и високите нива на виртуалните пирамиди от приоритетни процеси при обработката на информацията .В многоядрените процесори степента на подреденост се поддържа с много по-малък разход на енергия и време .Аналогия и ярък пример за всичко гореказано е швейцарската система на държавно устройство и управление .
  Изводи от гореказаното:
  – ,,когато корупцията в едно учреждение , институция превиши 50% , с много висока скорост се стига до 100% корупция ‘‘- това е следствие от основния закон на ентропията , приложен към информационните системи ( държавната система с всички нейни подсистеми).Некорумпираните служители стават неудобни ( могат да подадат сигнал за корупция срещу свои колеги) и бързо биват изхвърлени от системата.
  -Поради това, че България се намира във финален стадий на разпад ( силно ускорен процес на деструктуриране ) , опитите за обръщане на посоката към процес на стуктуриране ще бъде свързан с изключително мощна реакция на системата ( партии и някои бизнесмени на статуквото , много служби ), стремяща се да запази процесите на дезинтеграция( деструктуриране ) .
  -За да настъпи промяна с минимална загуба на време и енергия , в началният стадий може да се изкопира швейцарската система на управление ( като най-оптимална в ентропийно отношение ) , като в процеса на преустройството екипи за мозъчна атака , със средна възраст в диапазона 25 -35 години оптимизират и усъвършенстват швейцарският модел .
  -Българи , учили и живяли поне 4 години в чужбина могат с много висока скорост да реализират промяната.Защото начинът им на мислене и социалните им връзки не са обременени от българската информационна ,, матрица “ .Особено полезни биха били софтуерните специалисти.Тъй като фунционирането на държавното управление се базира , управлява от ,, софтуер‘‘ в лицето на закони и конституция .Институциите и службите са хардуера.В момента субективния фактор- хората , работещи в тези институции и служби в повечето случаи не изпълняват служебните си задължения по закон.Това важи с особена сила за репресивните органи –полиция и жандармерия .Вместо да работят за безопасност, реда и законност , те са ключов фактор за поддържане на статуквото , работейки изцяло за мафиотизираните изпълнителна и част от съдебната власт.Единственият изход е контрол на субективния фактор-хората чрез софтуер .
  – Абсолютно необходимо е синтезирането на софтуер , изпълняващ функциите на ,,супервайзър‘‘ за всяка една длъжност .При несъответствие между действията на служителя , изпълняващ тази длъжност и съответният софтуер –супервайзър служителя да бъде уволняван или съден .
  – Конституцията на РБ представлява информационна матрица , целяща да запази съществувуващото състояние на нещата.Съвсем ясно е как трябва да се постъпи с този ,,софтуер‘‘ , поддържащ статуквото.
  1 Система за управление на държава , която е пълна противоположност на сега наложената -пирамидално управление на държавата , с министър-председател – марионетка заради криминалното си минало .Предлага се система с разпределено управление – всяко населено място да провежда електронни референдуми по въпроси, касаещи самото населено място, или държавата (жителите на конкретното населено място поемат отговорност за управлението му ) .Концентрирането на власт в един човек винаги води до корупция.Допитването до народа да бъде от специализиран софтуер (софтуера не подлежи на корумпиране ) чрез миниреферендуми .Гласуването е електронно- чрез смартфони . Само преди първият референдум ще бъдат раздадени безплатно на тези, които нямат . Основната идея на новите принципи на управление е : – всяко село или град в държавата има над 90 % самостоятелно управление –неговите жители вземат решения за проблемите в това населено място ( фасетна система- като окото на водното конче , съставено от много фасетки ) .
  2.През времето , необходимо за преобразуване на системата на управлние от пирамидално към система с разпределено управление да не се вземат никакви решения по външнополитически въпроси.Всички усилия да бъдат концентрирани за процеса на промяната.
  3. Сега има лидери ( министър –председател , президент , министри ) , които представляват държавата в по-широк или по- тесен спектър от въпроси . Ново рационално решение : в зависимост от темите на международните срещи и проблемите за решаване –да се изпращат представители ,придружени от екипи експерти с динамично променящ се състав .НЕ ТРЯБВА ДА ИМА ЛИДЕРИ , които да поемат ,,решения‘‘ и носещи ,, политическа отговорност‘‘ . лидерите лесно могат да бъдат корумпирани, заплашвани ,манипулирани, отвличани , убивани.България е поредната ,,бананова република‘‘ , а такива републики се управляват от държавите ,които експлоатират природните им богатства .Подхода е стереотипен- силно централизирано управление , лидера е с богато криминално досие и е държан в желязна хватка с информацията за неговите престъпления в миналото .
  4. Най-важните промени в началото на промяната на управлението :
  – В началния период да се приложи копие на най-доброто от швейцарската, естонската и други системи за електронно управление и референдуми.
  – Направата на Сайт , в който да бъдат давани предложения и обсъждания за оптимизация на процеса на промяна от всеки с българин , включително и живеещите в чужбина. Да се приемат, анализират и предложения от чужденци. Това е доказалият много висока ефективност метод ,,брейнсторминг‘‘ – мозъчна буря .Управлението на България в момента е аналогично на овирусен компютър и принципите за справяне с такива проблеми са добре познати на софтуерните специалисти.
  – България преставлява информационна система , превзета от непрекъснато увеличаващ се хаос .Нещо повече – действията на почти всички институции и населението са в посока унищожение на държавата и нейното население – това са безспорни факти.Трябва да се използват принципи от науката за ентропията . Политици , политолози, социолози и др. са напълно безполезни – те разбират само от кражби ,лъжи и манипулации.
  – Първите трансформации да касаят съдебната система и прокуратурата .Числеността на полицията и жандармерията трябва да се намали поне 3 пъти ( за последните 5-6 години полицията увеличи числеността си над 3 пъти ) .Много полицаи завинаги трябва да бъдат уволнени .В момента МВР е организирана престъпна група ( каста ) , контролираща и рекетираща престъпния свят ,отговорна за отравянето на младото поколение с наркотици.
  – Забрана за износ на дървесина , злато и редкоземни елементи от страната
  – В процеса на промяната числеността на администрацията трябва да бъде намалена десетки пъти .Съвременните информационни технологии позволяват и ,,хибридна администрация ‘‘ –съвместна работа на софтуер и хора. Целта е използването на обстоятелството , че софтуера не подлежи на корумпиране .
  – – Поставяне под запор българските и чуждестранните банкови сметки на всички политици от 1989год и техни роднини , и на доста бизнесмени , свързани със статуквото .За 30 год. стотици милиарди бяха откраднати в БГ , голяма част от тях са депонирани в банкови сметки извън БГ.Политиците да нямат право да напускат територията на БГ. Разследване и съд за тях.
  – – Неправителствени организации – фактите доказват , че те са ,,троянски коне ‘‘, създадени за превземането на ,,крепостта‘‘- държава отвътре , като крайната цел е прикрита с благотворителни цели.Нека проверим дали ще живеем по-добре без ,,даренията‘‘ за НПО…
  – ДА СЕ РАБОТИ ВЪРХУ ПРОМЯНА СЪЗНАНИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ. Добро начало –излъчването на стойностни филми по телевизиите ,без деградрадиращи съзнанието екшъни , военни , филми на ужасите и всякакъв информационен боклук .
  – – Забрана дейността на всички партии на територията БГ.Фактите досега доказват, че партиите се държат като мафиотски организирани престъпни групи ( веднага след основаването им, или малко по-късно ).Непрекъснато се внушава , че само с партии и парламент може да се управлява една държава- за да се използва отдавна разработената и утвърдена система на манипулация , корумпиране на партии и депутати.Манипулациите се базират на доброто познаване на човешкото поведение и психология.Високите технологии в комуникациите от десетилетия правят излишни партиите, депутатите и парламента-просто трябва да се приложат.
  – В никакъв случай повече не бива да има еднолични лидери , а координационни центрове , екипи , работещи на базата на КОЛЕКТИВНО СЪЗНАНИЕ и екипно мислене и работа.
  – Да се закрият всички американски военни бази на БГ територия. Няма никаква логическа нужда от присъствието на щатски въоръжени сили тук.Базите са предоставени напълно безплатно на щатите. На територията на БГ НЕ БИВА ДА ИМА НИТО ЕДНА БАЗА НА ЧУЖДИ ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ .
  – Излъчването по медиите на каквато и да било информация за коронавируса- както за БГ , така и за другите държави да е не повече от един път дневно за медия.Досега в това отношение населението бе подлагано на психотероризъм и зомбиране по изпитаният метод , използван от някои религиозни секти .
  – Отпадане на страховитата цензура на информацията по всички медии .
  – Търговията с хранителни продукти да бъде поставена на изключително строг държавен контрол.Огромен процент от причините за рекордната смърност на българите се дължи на това , че повечето от храните в БГ са бавнодействаща отрова. Да се даде изключителен приоритет и облекчения спрямо българските производители на хранителни стоки .Да се преразгледа политиката на БГ спрямо вносните хранителни стоки. , намиращи се на териториията на БГ .
  – Да се преустанови въвеждането на 5G система за мобилни комуникации. 5G е много по –вредна за здравето и опасна за всички живи същества .Научни данни могат да се намерят в специализираната литертура , издадена преди 1990 год – преди въвеждането на мобифоните и GSM. Но нито един специалист не ще се осмели да каже истината- малка е вероятността той да бъде съден от всемогъщите корпорации .Просто ще му се ,,случи‘‘ катастрофа или ще изчезне безследно.
  – Получаването на социални помощи от циганския етнос да бъде обвързано със залесяването на изгорените и изсечени гори на БГ. Няколкостотин хиляди безработни цигани може да получат работа за няколко години.
  – Неграмотни хора , или такива , които нямат завършено основно образование ( минимум осми клас ) и документ за това- да нямат право на глас . – Да се забрани дейността на тайни организации в БГ –масони и т.н. .Обществото няма нужда от тяхната ,,помощ‘‘.
  – Ние разполагаме само с оскъдната , силно цензурирана и изкривена информация- от радио, телевизия и от приятели.Изводите ни – положението в БГ е катастрофално . Наблюдението на процесите , развиващи се в БГ в 30- годишният времеви отрязък , водят до недвусмисленото логическо заключение ,за план, в който територията БГ е трябва да остане без коренното население-българи . Повече от 30 години БГ се управлява чрез ,,избори‘‘, партии и ,, парламент ‘‘.Всеки път народа е баламосван с един и същи изборен театър с резултат- България става все по-зле , с тенденция да изчезне напълно след не повече от 40-50 години . Част от проблемите на БЪЛГАРИЯ са- РАЗЕДИНЕНИЕТО НА ХОРАТА ( разделяй и владей ) И СИЛНО МАНИПУЛИРАНОТО ИМ СЪЗНАНИЕ И ДЕЙСТВИЯ .Пълна апатия.ОТСЪСТВИЕТО НА ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И НАЦИОНАЛНО СЪЗНАНИЕ . Повечето от българите не възприемат адекватно обективната реалност в страната.Ден след ден , година след година , на малки порции ( така хората не забелязват КРАЙНИЯТ ПЛАН и не реагират ) систематично и целенасочено бе променяно съзнанието на българите .Резултатът сега – зомбирана , болна , лесно манипулируема тълпа , безропотна тълпа.КАКВО ЛИ ЩЕ Е ПОВЕДЕНИЕТО И СЪЗНАНИЕТО СЛЕД 10 ГОДИНИ ? А СЛЕД 30 ???Процеса на зомбиране на хората рязко се ускори в последните години – образователната система превръща децата в неуки идиоти, които не могат да анализират и да мислят . Телевизия , радио и други медии непрекъснато снижават нивото с крайна цел – общество от безмозъчни дебили. Малко хора виждат крайния резултат ( след 40- 50 години ) на случващото се на тази територия ( БГ НЕ ОТГОВАРЯ НА ДЕФИНИЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВА ). Процеса на разпад ще продължи и след ,,изборите‘‘ на 4 април .Защото хората на възлови места в системата са в огромна финансова и информационна зависимост ( техни действия в миналото , за които трябва да понесат съдебна отговорност , начин на мислене , взаимовръзки с партии, бизнесмени , фирми , финансови олигархични кръгове ).За тях са опасни каквито и да било съществени промени .Спазвали са и ще спазват законът на мълчанието ,,ОМЕРТА‘‘.Те са над законите .Те не носят никаква отговорност за кражбите и действията си , както и за унищожението на България .Те оправдават голяма част от действията си чрез ,,матрицата‘‘- Конституция на РБ .Те ДЕНОНОЩНО ПРОМИВАТ ВАШИТЕ МОЗЪЦИ , защото владеят информацията и АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МЕДИИ .Те почти изцяло ВЛАДЕЯТ ВАШЕТО СЪЗНАНИЕ. Контролирайки съзнанието ви, ТЕ КОНТРОЛИРАТ ЖИВОТА ВИ. ВСИЧКО Е ПОД КОНТРОЛ . Част от тях ги познавате от медиите , друга , още по-опасна част са в сянка.Те обаче се страхуват за живота си , за парите си и се страхуват да не загубят контрола над вашето съзнание .Те не искат да мислите и да анализирате . Те знаят , че всяка една промяна на начина на живот или на държавно управление ВИНАГИ Е ПРЕДХОЖДАНА ОТ ПРОМЯНА НА СЪЗНАНИЕТО на по-голямата част от хората . Затова искат да сте неуки и ПРОСТИ.Част от елемента на промяна е ВЯРАТА , затова ви карат да повярвате , че НИЩО НЕ МОЖЕТЕ да промените . Един не може , хиляда не могат , НО МИЛИОН МОГАТ . Точно за това ви РАЗДЕЛЯТ – ,,разделяй и владей ‘‘ .Изборът е изцяло ваш , но той засяга не само вашата съдба , а и съдбата на децата ви .
  Идващите избори ще са с още повече нарушения .Няма логика нещата в България да се променят в позитивна насока след изборите , който и да ги спечели.Причини – действащият ,, софтуер‘‘ –матрицата на поведение, действия в главите на хората ; установените финансови , роднинско-приятелски и т.н. отношения и зависимости между хората с влияние и пари.поред конституцията управлението трябва да бъде чрез партии и парламент ( 30 –годишната практика в това отношение показа , че така наречените,,народни представители‘‘ са марионетки на олигархията и мнението на народа изобщо не ги интересува. Парламента е с отчайващо ниска ефективност – заради ,,матрицата ‘‘на поведение и мислене и изключително ниското ниво на депутатите .Пълна безотговорност и ненаказуемост на ,,управляващите‘‘ ).В БГ цари хаос и анархия .Започва се с огромен списък от проблеми и задачи за решаване .Всеки трябва да отделя от свободното си време за оправянето на хаоса.По националните радиостанции всеки ден да има предавания , по които да се приемат и обсъждат предложения на слушатели за високоефективно управление от нов тип ( брейнсторминг по радиото ). Аналогични сайтове по интернет.
  СИНТЕЗ ( АБСОЛЮТНО НЕОБХОДИМИ ПЪРВИ СТЪПКИ ) :
  1.Овладяване на всички компютърни и комуникационни средства на мафията- държава . Всички служители в МВР , ДАНС ,БОП , разузнавателни служби събират компрометираща информация за свои колеги , политици и други служители от държавата-мафия .Същото важи и за политиците .На това се крепи законът ,,ОМЕРТА‘‘ . Тази информация е изключително ценен доказателствен материал и е в папки , компютри , флашки и смартфони .
  2.Арест и следствие на всички министри и политици , участвали в управлението на държавата в последните 30 години( наричат този период преход , но това е 30-годишна мафиотизация) , както и на много ,,бизнесмени‘‘ , свързани с мафията.Първите арестувани трябва да бъдат тези от всичките правителства на ГЕРБ .В ареста трябва да бъдат поставени в пълна информационна изолация , с цел даването на показания .
  3. Блокирането на всички банкови сметки на хората от горната точка 2.
  4.Тъй като абсолютно всички основни системи на държавата са овладени от мафията ( прокуратура , ДАНС , БОП , МВР – полиция и жандармерия , повечето съдии , БАБХ и др. ) следва , че САМО НЕСВЪРЗАНИ С МАФИЯТА ХОРА ТРЯБВА ДА НАПРАВЯТ ПЪРВИТЕ действия по демафиотизирането . Най-добре българи , отдавна живеещи в чужбина .
  ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРОЦЕСА НА ДЕМАФИОТИЗАЦИЯ ( този процес е аналогичен на изолирането на ,, лошите сектори‘‘ на един частично повреден компютърен хард-диск ) НА БГ ЗАВИСИ ОТ 3 ОСНОВНИ ФАКТОРА :
  – ВРЕМЕ – колкото по-кратък е този процес , толкова е по-ефективен и необратим .
  – КОНТРОЛ – ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОЦЕСА , ТРЯБВА ДА ИМА ВИДЕО И АУДИОФАЙЛОВЕ НА ЦЕЛИЯ ПРОЦЕС , АРХИВИРАНЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ НА ДЕСЕТКИ МЕСТА .
  – РАЗСЛЕДВАНЕТО ТРЯБВА ДА Е ПОД ПЪЛНИЯ КОНТРОЛ НА ПРОКУРОРИ ОТ ЕВРОСЪЮЗА , защото почти 100% от българските прокурори служат на мафията .
  – тъй като държавата-мафия постави чрез овладените от нея всички медиии проблема за фундаменталната разлика между обективната и субективна реалност ( по контролираните медии ) , извода е , че по медиите трябва да се изнасят само факти , без субективните коментари .Безспорните факти са толкова много , че съдебните процеси могат да се поверят на елементарен софтуер организиран на принципа на логическото съвпадение , а не на съдии.
  – всяко едно българско правителство досега направи престъпления срещу България , постави под геноцид , систематично прогонване и изтребване на българския народ – главно чрез вредни храни и лошо здравеопазване.Разрушени бяха икономиката ,енергетиката, образованието , много сектори от селското стопанство, здравеопазването , изсечени горите – всичко !Доказателства за това не са необходими – фактите са пред очите на целият свят.
  Желателно е тази информация да бъде разпространена по най-бързия начин и да достигне до максимален брой българи , като всеки получил писмото , да го изпрати на приятели( принципа на верижната реакция ) . ЖЕЛАТЕЛНО Е СЪЗДАВАНЕТО НА САЙТ ИЛИ ФОРУМ , В КОЙТО ДА СЕ ДАВАТ ИДЕИ , ДЕЙСТВИЯ ЗА СПАСЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ . Да се създаде сайт , в който всеки да отрази за кого е гласувал , за да може да се види степента на чудовищните манипулации .В сайта да бъде отразено и на колко милиона българи , живеещи в чужбина е отнето правото на гласуване. Благодарим предварително .
  Информационна матрица на мафията-държава – анализ .Процес на демафиотизация – синтез.

 5. Hello. My name is Rachel Spring, I’ve been trying to reach you before, but haven’t heard back. I understand that you are very busy, but please, send this message to the owner of this website. I am interested to buy your site. Can you please leave an phone number or add me on Skype or on Jutty Chat.
  I can understand that probably you did not plan to sell your business. But I will make you an offer you can’t refuse. My nickname on jutty chat is: rachelspring . I’m waiting for your answer. Thank you for your attention.

 6. ПОРЕДНОТО НАЦИОНАЛНО ПРЕДАТЕЛСТВО!
  Хора, помагайте и разпространявайте!
  Отворено писмо до депутатите в НС на РБ, с копие до Българския Народ
  https://www.academia.edu/44322557/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%BE_%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9D%D0%A1_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%91_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%BE_%D0%91%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4

 7. Hi,
  I’m looking for the best blog to post one of my client’s articles. During my search, I came across your blog. Well, I found that the posts on your blogs are quite edifying and admirable to read. So, I’d like to suggest your blog (https://www.eurochicago.com/     )  to my clients. My articles and links will be General not related to ,Loan,Adult and . So let me your price in $ without adding casino prices. Now, I’m reaching out to you to ask if you are interested in publishing guest post articles on your blog without sponsored tags. If so, please devote some time to tell me your thoughts in your busy schedule.
  I hope our post will definitely bring you valuable information to your avid readers.
  I’m eagerly waiting to hear from you soon.
  Thank you,

 8. Вече писах вчера на редакционния имейл на този пловдиски сайт, г-н Иванов – да не заблуждават читателите си, че текстът е написан от англичанин. Нямам отговор на това съобщение. За разлика от публикацията на този текст в Еврочикаго, където думата “англичанин” е сложена в заглавието в кавички, неслучайно, както и е даден линк към сайта – източник Невероятно.инфо и оригинала, в този пловдивски сайт така са поднесли текста, че определено подвеждат читателите си. Има множество коментари там, включително ругателни към англичаните въобще, в резултат на тази публикация в Пловдив24.бг, която наистина е манипулативна.

 9. Здравейте, във връзка с написаното от Таня Владимирова. Това сайтче подписва същата „новина“ като Ваша:
  https://www.plovdiv24.bg/novini/Bylgaria/Britanec-s-unishtozhitelen-komentar-Ima-li-po-prost-narod-ot-bulgarskiya-964860
  Вземете мерки да не петнят репутацията Ви, написах им няколко съобщения на FB профила им и звъннах на телефон посочен на сайта им 032 539 560, но не виждам да се задействат за да премахнат публикацията. Не жълта, а буквално кафява новина! Поздрави.

 10. Няма такава статия, г-жо Владимирова. Статията е от сайта Невероятно.инфо, където изрично пише на главната страница вдясно, че „Всичко написано на тази страница е художествена измислица и не отговаря на действителността.“ И мотивацията на автора е да провокира читателите да мислят, поднасяйки художествени измислици, за които изрично в сайта му пише, че са такива. Толкова ли е трудно да се разбере това? Изглежда талантът на автора за подобни пародии понякога е толкова голям, че въпреки че изрично пише, че става дума за художествена измислица, се намират читатели, които не искат да повярват, че е така.

 11. Никъде не намерих оригинална статия от Едуард Стърнс: „Няма по-прост народ от българския!“, публикувана в Англия. Бихте ли посочили в кое английско издание е поместена? Ако наистина има такава публикация, то най-малкото трябва да се изпрати оплакване за компрометиране на България.

  Според мен това е фалшива статия. Следите водят до наричащия себе си Чергар https://neverojatno.wordpress.com/2012/04/21/prost/
  и вероятно е написана от него. Не за първи път срещам изфабрикувани от българи отвратителни писания за България. Много жалко и срамно!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *