2023-09-23

българи в Сърбия

Държавната и партийна машина буксува. Кантрамитингът на Вучич, замислен като маньовър, който да измери обществените настроения и...
Културната част от програмата поеха народната певица Костадинка Танчева, придружавана от акордеона на проф. Добромир Митев от...
Силно раздутите избирателни списъци, липсата на свободни и професионални местни медии и нормален политически живот, бетонираха плахите...
От публикуваните данни си личи, че в районите, където българското присъствие беше най-изразено, сега тече необратим процес...
С цел да избегнат неприятни скандали и проваляне на форума, представителите на посолството и КИЦ „Босилеград” напуснаха...