2022-05-26

наука

Излязъл е от печат първият български учебник по клетъчна биология на английски език PRINCIPLES OF CELL BIOLOGY,...
Хипотезата за терапевтичния потенциал на колхицина се появи през 1970-те години в Лабораторията по електронна микроскопия на...