2024-04-16

наука

В доклада е представен опитът в реализирането на авторски програми по психологически тренинги, разработени на основата на...