Home » Archive

Articles Archive for 23 юли 2019

Авторски страници »

[23 юли 2019 | No Comment | ]

Големият смисъл на Sapere aude е стремежът да бъдеш мъдър, да знаеш, да си независим, да не оставаш непълнолетен, незрял, nonage – да имаш куража да изричаш мислите и разбиранията си публично – нещо, особено важно за нас, българите, защото страдаме от агорафобия – „страх да говорим на площада“.
Имануел Кант използва Sapere aude за мото на есето си “Отговор на въпроса: Какво е Просвещение?”. Ето част от него: „Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някого другиго. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго…”

Авторски страници »

[23 юли 2019 | No Comment | ]

Димитър Димитров, бащата на загинал работник, 26-годишния Михаил, при трагедията в завод “Миджур” – с. Горни Лом, е изпратил жалба до Апелативен съд – София, във връзка с оправдателна присъда на длъжности лица, поставена от Окръжен съд – Видин. В жалбата се казва: “ЗАЯВЯВАМ моето становище, че ако бяха спазени изискванията на гореизложените нормативни документи – решения на Съвета на Европа, на Европейския съюз и на Министерския съвет на Р. България, нямаше да се допусне трансфера от Гърция на един милион и шестстотин хиляди противопехотни мини, което е ПРИЧИНАТА за трагедията на 01.10.2014 г., в която загина моят син.
Б. За спазването на изискванията на гореизложените нормативни документи, считам, че вина носят оправданите с Присъда № 45 от 19.06.2018 г., постановена по НОХД № 275/2016 г. на Окръжен съд – Видин – Валери Митков, Божидар Василев и Ивелина Бахчеванова, както и други, непосочени в Обвинителния акт, длъжностни лица.”

Авторски страници, българи зад граница »

[23 юли 2019 | No Comment | ]

Искрен Красимиров представи историята на велики българи, дали всичко за Родината. Заедно научихме и си припомнихме за делата на Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Райна Княгиня, Васил Левски и Христо Ботев.
Специални благодарности и на Българско неделно училище “Св. св. Кирил и Методий” – Малта, за организацията и за помощта от ден първи, за да бъде възможно това събитие.