Home » Archive

Articles Archive for 26 юли 2019

Авторски страници »

[26 юли 2019 | No Comment | ]

През своя живот Магдалина Станчева успява да получи званието „археолог на София“ – нейната дейност обхваща археологическите разкопки на редица археологически паметници в София и околностите. В множество книги, изследвания, публикации в периодичния печат, кореспонденция, дневници от разкопки тя засвидетелства своята грижа не само към откриването, но и към изследването и популяризирането на археологическите паметници като част от културно-историческото наследство. В редица изследвания може да бъде отбелязана и нейната грижа към музеите и музейните експозиции, като неведнъж тя изпълнява ролята на главен експерт в подреждането на различни музеи, сред които основно значение имат Археологическият музей, Музеят за История на София и най-вече Националният исторически музей, за чието преместване в Боянската резиденция тя има ролята на главен консултант.

Авторски страници »

[26 юли 2019 | No Comment | ]

Председателят на ПП “Движение ДА България” и бивш министър на правосъдието Христо Иванов внесe вчера до членовете на Висшия съдебен съвет, Инспектората на ВСС и правосъдния министър Данаил Кирилов, сигнал с искане “да упражнят правомощията си да инициират дисциплинарно производство срещу Иван Гешев, за поредица от нарушения на правилата за поведение на магистратите и уронване престижа на правосъдието в България”.
ВСС не уважи това искане, което г-н Иванов е мотивирал подробно на 7 страници.