2022-09-29

ЕС

Да изразим силното си безпокойство като стопани на тази територия, поради нестихващите опити върху тази земя, върху...
Почти три години по-късно виждаме по-слаба Европа и бедни европейци повече от всякога. Имаме милиони европейци, които...