2021-12-07

ЕС

Българска национална платформа изпрати днес писмо до посолствата на Федерална република Германия в София и в Скопие,...
Държавният културен институт към министъра на външните работи (ДКИ) беше приет за пълноправен член на европейската мрежа...
Към настоящия момент Конституцията на РС Македония не признава нито българите, нито техните национални и човешки права,...
КРАХЪТ НА ПРАВОСЪДНА НИ СИСТЕМА И ИЗОБЛИЧАВАНЕТО ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ е започнал и продължава. Очаква се изслушване...
През изминалите няколко дни БОЕЦ внесохме в Европейската комисия и ЕП, както и до посолствата на държавите...