2023-12-02

Ден: 04.07.2019

Г-жа Шаковски прояви подчертан интерес към въпросите на образованието и обществената дейност сред българите. Изрази силна подкрепа...