Home » Авторски страници

Радиоактивни отпадъци до р. Дунав. Български и румънски НПО до страни донори и евроинституции

2019.07.31 Няма коментари
Spread the love

Български и румънски граждани и неправителствени организации се обърнаха с писмо до премиерите, министрите на външните работи, министрите на финансите и министрите на околната среда на европейски държави донори в Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” и Националното хранилище за радиоактивни отпадъци, във връзка със “сериозни проблеми с радиологичната безопасност на проекта за Национално хранилище за ниско и средно активни радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ “Козлодуй”. Писмото е адресирано и до Европейския парламент, Европейската комисия, Комисията по петиции в ЕС, OLAF и г-жа Лаура Кьовеши. В него се казва:

“Като законни представители на засегнатата общественост, в съответствие с Конвенциите на ООН от Орхус и Еспоо, ИСКАМЕ Вие да се обезпокоите от заключението, направено от независимите автори на Втория доклад за ОВОС на площадката „Радиана“: „Дългоживущите радионуклиди ще се появят с радиация в биосферата след няколкостотин години“, което е категорична предпоставка да спрете финансирането с парите на европейските данъкоплатци на напълно неподходящата площадка “Радиана” и да продължите финансирането, след като се избере друг обект, който е далеч от река Дунав и е с подходяща геоложка структура за дълбоко погребване, както препоръчва МААЕ – Виена за дългоживущи радиоактивни отпадъци. Тази нова площадка може да бъде избрана от десетките препоръчани в доклади на Геологическия институт на Българската академия на науките, както и от британски и френски авторитети, които участваха в доклад на Програма ФАР.”

Следва целият текст на писмото.

OT:

Български и румънски граждани и НПО

ДО:

Министър-председателите, Министрите на външните работи, Министрите на финансите, Министрите на околната среда

на държавите донори в Програма с парите на европейските данъкоплатци:
Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Испания, Швейцария, Обединеното Кралство и Европейската комисия

ДО: Председателя на Европейския парламент
ДО: Председателя на Европейската комисия
ДО: Комисията по петициите към Европейския парламент
ДО: Европейската служба за борба с измамите (OLAF)
ДО: Г-жа Лаура Кьовеши

ОТНОСНО: Сериозни проблеми с радиологичната безопасност на проекта за Национално хранилище за погребване на ниско и средно активни радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ „Козлодуй”

Писмо за оплакване до всички страни-донори в Програмата за извеждане от експлоатация на блокове 1-4 на АЕЦ „Козлодуй” и Националното хранилище за погребване на радиоактивни отпадъци под надзора
на Европейската банка за възстановяване и развитие

Уважаеми министър-председатели,
Уважаеми министри на външните работи, финансите и екологията,
Уважаеми председатели на Европейския парламент и Европейската комисия,
Уважаема г-жо Лаура Кьовеши

Миналата седмица в Крайова български и румънски граждани, експерти и представители на НПО, се срещнаха и обсъдиха сериозни проблеми с радиологичната безопасност, свързани с Националното хранилище за съхраняване /вместо погребване на радиоактивни отпадъци на площадката на АЕЦ „Козлодуй“, която в момента се изгражда. 70% от проекта за Националното хранилище за ниско и средно активни, кратко- и дългоживущи РАО се финансира от страни-донори и се управлява от Европейската банка за възстановяване и развитие. Страните-донори са Австрия, Белгия, Дания, Франция, Гърция, Ирландия, Холандия, Испания, Швейцария, Обединеното кралство, с администрирането на Европейската комисия.

Обсъдихме нерешени стари и нови въпроси, свързани с избора на площадката, строителството и радиологичната безопасност, като разгледахме документи и факти от обжалването на първия и втория доклад за ОВОС (Оценка на въздействието върху околната среда) пред Върховния административен съд в България. Първият доклад за ОВОС беше напълно отхвърлен от съда, а делото по обжалване на втория доклад за ОВОС на хранилището продължава до днес пред петчленен състав на Върховния административен съд.

Площадката “Радиана” е до българската АЕЦ “Козлодуй”, на четири километра от река Дунав, до държавната граница с Румъния. Работата по изграждането на хранилището започна в България със съдебно решение за предварително изпълнение, въпреки нарушенията на румънските процедури за обществени обсъждания, съгласно Конвенцията от Еспоо и въпреки многократно изразеното отрицателно българско и румънско обществено мнение на местните граждани срещу проекта (95% против от гласувалите на местния референдум в Козлодуй и 15 300 протестни подписи, събрани в Крайова).

Силно тревожните проблеми започват от самото местоположение на площадката до река Дунав, върху плитките подземни води и над пясъчни почви, продължават през избора на типа на хранилището и стигат до видовете радиоактивни отпадъци, които ще бъдат складирани на повърхността там за вечни времена, вместо погребани дълбоко под земята – най-гарантиращият начин за спасяване на хиляди поколения от грижите за радиоактивността.

Десет са дългоживущите радионуклиди, някои от които имат продължителност на радиоактивност преди намаляването й наполовина – от няколкостотин хиляди и дори няколко десетки милиона години. Един от най-новите проблеми с повтарящи се доказателства, е свързан с нивото на подземните води в близост до дъното на площадката, което е абсолютно неприемливо за всяко хранилище за радиоактивни отпадъци за вечни времена.

С парите на европейските данъкоплатци, Вие предопределяте на това място – площадката “Радиана”, до държавната граница и брега на Дунав, само на 5 метра над сегашните подземни води и при тенденцията за изместване коритото на река Дунав на юг към площадката, когато е известно, че наличието на вода в хранилището пренася смърт в замърсените подземни води.

Искаме също така да привлечем Вашето внимание върху факта, че на площадка “Радиана” е невъзможно погребване на радиоактивните отпадъци дълбоко под земята, поради хидрогеоложките условия там, а само на повърхността, което противоречи на препоръките на МААЕ – Виеназаради запазването на опасна за човешкото здраве и околната среда радиоактивност, повтаряме, в продължение на хиляди и милиони години на повече от една трета дългоживущи радионуклида от посочения инвентар.

Също така Ви информираме, че Вашето финансиране е предназначено не само за РАО от затворените 1-4 блока на АЕЦ „Козлодуй“, както някои експерти Ви заблуждават, но на тази площадка, предварително заявена от Вас, че е само за РАО от 1-4 блокове, на неподходящо място и върху неустойчива повърхност,  Вашето финансиране ще отиде за заплащане на изграждането на цялата инфраструктура за хранилището, защото ще се добавят огромни нови количества РАО от блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, както и от планираните нови два ядрени блока в АЕЦ „Белене” и нов блок 7 в АЕЦ „Козлодуй”. Радиоактивните отпадъци от всички тези мощности са включени в оценките за това хранилище в настоящия доклад за ОВОС.

Като законни представители на засегнатата общественост, в съответствие с Конвенциите на ООН от Орхус и Еспоо,

ИСКАМЕ Вие да се обезпокоите от заключението, направено от независимите автори на Втория доклад за ОВОС на площадката „Радиана“: „Дългоживущите радионуклиди ще се появят с радиация в биосферата след няколкостотин години“,

което е категорична предпоставка да спрете финансирането с парите на европейските данъкоплатци на напълно неподходящата площадка “Радиана” и да продължите финансирането, след като се избере друг обект, който е далеч от река Дунав и е с подходяща геоложка структура за дълбоко погребване, както препоръчва МААЕ – Виена за дългоживущи радиоактивни отпадъци. Тази нова площадка може да бъде избрана от десетките препоръчани в доклади на Геологическия институт на Българската академия на науките, както и от британски и френски авторитети, които участваха в доклад на Програма ФАР.

Призоваваме Ви да предприемете действия за спиране на финансирането.

Молим, отговорете възможно най-скоро!

 

Списък на български и румънски граждани и НПО:

от Румъния:

Asociația Civică pentru Viata, ACpV, Craiova
Председател проф. Луминита Симойу

(ACpV участва в граждански акции в Крайова, Румъния, и събраха 15 300 подписа в референдум срещу радиоактивното хранилище „Радиана“, 7-ми блок в АЕЦ „Козлодуй“, удължаване на срока за експлоатация на Редактор 5 и 6 противозаконно, неспазвайки Конвенцията от Еспоо.)

Pro Democratia Club Craiova
Президент Карла Стоица, Марсел Радуц Селище – експерт по комуникация

C.R.O.N.O
Президент Лучиан Зулеану

Синдикат „Университетска солидарност“, Университет Крайова
Президент Мугурел Попеску

Анда Симон
Специалист по комуникация

от България:

Национално движение „Екогласност“
Заместник-председател инженер-математик Петър Пенчев

Асоциация на свободното слово „Анна Политковская”
Член на Обществения съвет инженер-математик Петър Пенчев

Фондация за околна среда и земеделие
Президент Албена Симеонова,
член на Изпълнителния борд на Nuclear Transparancy Watch

Политическа партия “Зелено движение” (Български Зелени)
Съпредседател Борислав Сандов, квалифициран експерт в Nuclear Transparency Watch

Д-р Петър Кърджилов, експерт по комуникация при рискове и кризи,
член на Съюза на учените в България,
квалифициран експерт в Nuclear Transparency Watch

.

Leave your response! Вашето мнение е важно, напишете го!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Моля не ползвайте нецензурни изрази! Всеки коментар, в който има линк, ще изчака редактор да го провери за спам - забавя публикуването.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.