2024-05-27

Босилеград

Най-емоционалната част от тържествата, която предизвика вниманието и радостта на високите гости и Олимпийските шампиони, беше изненадата,...
Културната част от програмата поеха народната певица Костадинка Танчева, придружавана от акордеона на проф. Добромир Митев от...
Силно раздутите избирателни списъци, липсата на свободни и професионални местни медии и нормален политически живот, бетонираха плахите...
От публикуваните данни си личи, че в районите, където българското присъствие беше най-изразено, сега тече необратим процес...