2024-07-17

5 thoughts on “Рецепти за спасение на България (сборна тема)

 1. Когато писаж текста, все още не знаех това. Самият български писател ми го каза. Но аз от уважение към него не го промених. Може би сгреших, но си признавам 🙂

 2. Цитираната мисъл в началото за замята, е древна индианска поговорка.

 3. Здравейте, не зна дали Ви изпратих един мой проект по въпроса…Днес чух, че с инициатива в САЩ млади българи реализират сайт, където могат да се подават сигнали и идеи. Ако имате поввече информацияще бъда благодарен да я получа. По-долу дават анотация на проекта си.

  Идеен проект
  Тази проект описва, най-общо, едно демократично средство, основа за обeдинение и еднопосочност на усилията на желаещи да участват граждани на базата на солидарност , демократичност, изгода за обществото, но и лична социална и материална изгода… Конкретно ползи, но и граждански контрол над държавата – което ще рече директно повишаване на производителността на обществото, и пак в личен материален и социален план.
  Цели
  · повишаване активността на гражданското общество, насочена към социални задачи, към контрол над държавата и органите й по демократичен начин;
  · подобряване ефективността на труда и технологиите;
  · моралните амбиции на проекта са насочени към създаване на действени механизми за мобилизиране на гражданското общество и самовъзпроизводство;
  · увеличаване на предлагането, производството и ползването на свободни стоки и услуги;

  Целеви групи
  Инициатори на проекта, като двигател и „свободен“ генератор на идеи, са активни граждани от средната класа, но основната част на участниците в него, са лишените от социална защита хора с ниски доходи, включващи и гражданите от малцинствата, повече или по-малко изоставени от бедната и нефункционираща държава.
  Ще участват фирми, готови да реализират задачи на обществото и държавата, подпомагани на републиканско и общинско ниво и от европейски проекти.
  Същност
  Проектът представлява система в Интернет – „Гражданска електронна борса“ със сходна на E-Bay технология за предлагане и реализиране на обществени, социални и граждански задачи, стоки и услуги с цел повишаване „производителността“ – да се разбират реда и ефективността на функциониране на държавния апарат. Проектът предвижда както директно повишаване на преките доходи и ползи, така и кумулирането на средства за използването им в социален план.
  Към стоките и услугите се включват задачи, обхващащи цялото общество и държавната дейност с всичките й подотрасли, от които на първо място за здравеопазване и образование, както и за различните видове социална дейност, вътрешния ред, гражданския контрол над държавата, взаимопомощта и работата със социално незащитени групи и т. н., в зависимост от гражданските инициативи и задачите на държавата.
  Идеята е взаимствана от подобни функциониращи модели в световната практика, познати под името фриганизъм.
  Настоящата система и практическите й правила са съобразени с пазарната икономика в български условия, като личните „сметки“ на участниците в нея служат за предлагане и реализиране на обществени задачи, стоки и услуги, също както и за натрупвания в социален, пенсионен и здравноосигурителен план.
  Принципи
  · Системата е обща собственост на всички участници и се управлява според принципите на реалната демокрация. Като собственици на системата, участниците сами се грижат за прозрачност и справедливост чрез самоконтрол, самовъзпроизвеждане, демократичност на вземането на решения и управление ( от самото начало ще функционира електронното гласуване, както и по телефона – за целта всеки участник ще разполага с листове с пинове)
  · Участието ще се осъществява чрез персонални сметки с предистория на дейността на лицата и пригодността им за участие на съответните нива.
  · Синхронизацията на търсенето и предлагането ще се извършва чрез „бюрата за управление” от самите участници, но и чрез възможността за директен достъп до Интернет
  · взаимопомощ, солидарност и кооперативност
  · обединяване около най-належащите задачи пред обществото
  · ефективен контрол за спазване на законите и неприкосновеността на държавната собственост.
  · при фирми – по-пълно реализиране на наличните стоки.
  · мобилизиране в обществени и социални дейности, посредством мрежови принцип (индиректно между предлагащия и търсещия), реализиран чрез използване на т.н. “обществена борса”

  Ето и принципите, по които функционира подобна система, но само на социално ниво, в Германия заедно с мои доуточнения за системата TIME Sozial

  TIME Sozial – повече от допълнителна реализация на стоки и услуги

  – TIME – е една обществено-социална борса за „размяна“ на стоки и услуги от нова генерация

  -TIME – не работи на локално ниво, а на национално

  -TIME – регионални и изобщо подсистеми от всякакъв вид са възможни

  -TIME – комбинира подобен опит от целия свят: кръг на размяна, натрупване на време, кръг за съвети и консултации, регионални пари и фондове.

  -TIME – пенсионно, допълнително осигуряване, чрез натрупване на „социално-обществено време“

  -TIME – отделя социалната от стопанската дейност. Така социалните дейности са свободни от данъци.

  -TIME – работи заедно със съществуващите социални, обществени, помощни и граждански организации.

  -TIME – дава възможност за помощ и взаимопомощ на бедни, социално слаби, възрастни хора, деца с увреждания и т.н.

  -TIME – използва целенасочено стопаската система, размяната и стокооборота на системата и така повишава предлагането, консумирането, свързано на първо място със социалното, но също и със задачи на обществото.

  -TIME – включва участието на общините и така подпомага комуналната инфраструктура

  -TIME – базира се на ВРЕМЕ вместо на пари и така е независимо спрямо инфлация и/или кризи

  -TIME – поощрява влагането на време за зациални или обществени дейности за регионалните групи, но и на национално ниво, като всяка от тях има отдделна ВРЕМЕВА сметка.

  -TIME – използва ВРЕМЕВИ – ВАУЧЕРИ, за да намали разходите за подръжка, управление и развитие.

  -TIME – е един проект, който сближава участиците със задачите на обществото.

 4. Статията ви е доста вълнуваща и заинтригуваща.Няма как всеки един, който се интересува от страната си, след като прочете това заглавие да не вникне и по задълбочено в редовете тук. Не знам дали можем да се спасим, освен ако самите ние не започнем да гледаме с други очи и с друга гледна точка. В живота винаги ще има трудности, но ние сме за това да се справяме с тях.Тук виждаме колко много пари се въртят, но само в определени хора. Така и не можах да разбера защо на един човек само му нужни милиарди.

 5. https://www.youtube.com/watch?v=2u__incvyko

  При едно посещение баба Ванга ми беше казала, че България няма да се оправи, докато не възстанови Боянската църква, църквата „Св. Четиридесет мъченици” и Голямата базилика в Плиска. Боянската църква и църквата „Св. Четиридесет мъченици” вече са реставрирани, остава да реставрираме Голямата базилика в Плиска. Това каза в интервю за Агенция „Фокус“проф. Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей.

  „Демокрацията“ е правото да избираме господарите си. И така имаме две функции на демокрацията. На „специалната класа” чийто слуги са прокурори следователи и съдии, журналисти и пр, тоест на „отговорните“ хора е предоставена изпълнителната функция, което ще рече, че тази класа извършва мисленето, планирането и разбирането на общите интереси. „Обърканото стадо” също има функция в демокрацията. И тя, според Липман е да бъде зрител, а не действащ участник. Но Агнето ИСУС ще въздаде нов ред и ще унищожи капиталистическият ред на зверовете – хищничеството. Нека не се забравя-Истината, -„Евростат 2010-та:- „За да достигне населението на България нивата на покупателна способност / съотношение заплати-цени / на равнището от 1989г. , при сегашните темпове на растеж на БВП ще са необходими 45 години“. http://bg.theglobaleconomy.com/Bulgaria/Employment_in_agriculture/
  В България заетите в аграрният сектор са 6%, в Румъния са 29% – толкова колкото при Чаушеско. А ние през 1980те сме намалявали заети в този сектор от 25% до 18% през 1990та, и после пак стигат до 25% 1996та след като има безработица – пък и връщат земята. Сега добавената стойност на зает в аграрният сектор в България е 16,6 хиляди долара, а на румънец в аграрния сектор е 9 хиляди долара. https://www.google.bg/publicdata/explore?ds=d5bncppjof8f9_&met_y=ny_gnp_mktp_pp_cd&idim=country:BGR&dl=bg&hl=bg&q=%D0%B1%D0%BD%D0%BF#!ctype=l&strail=false&bcs=d&nselm=h&met_y=ea_prd_agri_kd&scale_y=lin&ind_y=false&rdim=region&idim=country:BGR:ROM:SVK:PRT:NOR:ESP:ITA:LVA:POL:UKR:SWE&ifdim=region&hl=bg&dl=bg&ind=false

  С 30% сме произвеждали повече пшеница през 1980те спрямо сега. В международни долари. Соя 30 пъти по-малко сега. Ориз два пъти повече тогава. Картофи два пъти по-малко сега. Говеждо месо пет пъти повече през 1980те – колкото сега са Швейцария или Дания. Царевица два пъти по-малко е сега. Грозде четири пъти по-малко е сега. Вино 4-5 пъти по-малко от сега, наравно с Австралия сме били. И това е в международни долари изчислено. Потреблението на бензин през 1980те е било 40 хиляди барела на ден, сега е 10 хиляди барела на ден. Италианците и те преминават на дизел и газ, но консумацията им на бензин спада от 300 хиляди барела наден през 1980те до 200 хиляди сега. Добавената стойност от аграрният сектор през 1990та е 3,7 милиарда долара, а през 2011та е 2,5 милиарда долара. Държавните разходи през 1980те са 16% от БВП и сега са 16% от БВП, НО СЕГА НЕ СТИГАТ. КТБ е въртяла 6 милиарда лева, а е внасяла в държавната хазна само 1 милион лева. А разходът на българската държава е 30 милиарда лева. Значи 30 000 такива банки ще могат да издържат държавата. А 30 000 умножено по 6 милиарда, е 180 трилиона лева, толкова колкото е депозитът на целият свят, или дългът на целият свят. 1 милион лева за българската държава от КТБ, а сега българската държава ще плаща 1 милиард лева всяка година заради КТБ. 1000 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ОТ КОЛКОТО Е ПОЛУЧАВАЛ БЮДЖЕТЪТ, ОТ КТБ, ЩЕ ТРЯБВА ДА ДАВА НА КТБ. СПРАВЕДЛИВ ЛИ Е КАПИТАЛИЗМЪТ – ФАШИЗМЪТ? Либерализмът е катализатор за ускорение на гниенето на капитализмът. А фашизмът е миризмата от изгнилият вече капитализъм. http://chetohche. blog. bg/novini/2015/04/26/plosyk-danyk-i-malyk-danyk-malka-dyrjava-malka-dyrjavnost-sl. 1356933 Затова приветствам икономическото споразумение със САЩ. Нека душманите български бизнес да изгният, и вървят в пъкълът.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *