Home » Archive

Articles Archive for 2 май 2015

Е-Списание »

[2 май 2015 | 14 Comments | ]

В словото си на тържествената заря-проверка по случай 139 години от Априлското въстание, кметът на Панагюрище Никола Белишки беше категоричен, че не може да има „дипломатичен” начин, по който да бъде наречено турското робство и зверствата при потушаването на въстанието.

45 »

[2 май 2015 | No Comment | ]

българи зад граница, Избрано, политика »

[2 май 2015 | No Comment | ]

Направихме всичко възможно да му помогнем, да спаси себе си и семейството си, в селото дори събрахме три хиляди и няколкостотин лева, Дрозда пътува до столицата за документи, но така и не му издадоха такива, разказа с огорчение пред „Форум нюз“ кметът на Гурково Тодор Георгиев. Хранехме го, обличахме го, намерихме му и работа, но се оказа, че Дрозда не може да я започне заради проблема с документите, обясни Георгиев. Той не доумява как може държавата да налива толкова пари за бежанците от юг, а да не помага на сънародниците ни от Украйна.

Авторски страници, българи зад граница, литература »

[2 май 2015 | No Comment | ]

Монетата пада със звън в празната паничка. Просяк, свил се на кълбо върху парцаливия балтон, пред входа на католическата катедрала, повдига бавно глава. Сънлива усмивка плъзва по беззъбата му уста, покрита с мръсно сива брада.
– Подранил си, Йосифе. Подранил си. Няма никой още. Само клисарят е вътре – кима с глава той към възрастният мъж, който току-що му е пуснал паричката.

Избрано »

[2 май 2015 | One Comment | ]

Във всички власти – в изпълнителната, в Парламента, в съдебната власт (както показва съдийската афера в СГС) – има психично болни персони, като тяхното състояние в някои случаи се доближава до невменяемост. Сега в правителството поне трима от министрите не са с добро психично здраве. Те управляват съответния сектор в държавата, вземат важни решения, влияят на общественото битие и може би са част от причините то да е в такова плачевно състояние: ние сме най-бедната, най-болната, най-корумпираната, най-порочната, най-нещастната и най-бързо изчезващата нация в целия свят.

Авторски страници, литература »

[2 май 2015 | One Comment | ]

Не питай и за сутринта,
в която пещери отвори –
скала, целунала скала…
Останалото е говорене.