2024-04-23

Ден: 23.05.2015

Днешните парвенюта практикуват един социалистически капитализъм - придобитото в страната, гледат да го изнесат навън.
Камарата на представителите на САЩ прие закон за космическия рудодобив. Перспективите са толкова големи, че компаниите настояват...
КИД "Будител" обжалва определението на Административния съд - Пазарджик пред Върховния административен съд. Смятаме определението на АС...