2024-04-14

Ден: 06.05.2015

В тази публикация са изложени някои въпроси и проблеми, касаещи консулските услуги за българските граждани зад граница,...
На 2 май 2015 г. в черквата "Св. Иван Рилски - Чудотворец" Българо-американската асоциация проведе своята ХХІI...
В тази сборна тема ще събираме публикации, касаещи дейността на създадената неотдавна, за първи път в българския...