2023-09-23

Ден: 30.05.2015

След почти половингодишна организация, осемнадесет български училища от различни краища на света се събрахме във Вечния град....