2024-02-22

Ден: 10.05.2015

Т.нар. Армията за национално освобождение (АНО) пое отговорност за нападението в Куманово. В съобщение на сепаратистката организация,...