2024-07-14

Ден: 10.05.2015

Т.нар. Армията за национално освобождение (АНО) пое отговорност за нападението в Куманово. В съобщение на сепаратистката организация,...