Home » Archive

Articles Archive for 8 май 2015

45 »

[8 май 2015 | No Comment | ]

Авторски страници »

[8 май 2015 | No Comment | ]

Да, за хората след „1984“ с нейното Министерство на истината „Прекрасният Нов свят“ представлява „Животинска ферма“, в която оскотялото човечество се вкарва все по-интензивно от неговите плутократични свинско-кучешки (според Оруел) елити. И което е трагично странно: всичко в поведението им говори, че този начин на живот се харесва – щом неизменно гласуват за тлъстите свине и ненаситните песове, но не и за човеци. На такова население му е изпотрябвало да се възторгва от пернáтия свят на унищожената от него самото Крива бара…

Избрано »

[8 май 2015 | No Comment | ]

Третата глобална седмица за пътна безопасност на ООН „Спаси живота на децата!“ се провежда в различни градове на България в периода 4-10 май 2015 година. В резултат на пътните злополуки в страната загиват и много деца.

Авторски страници, литература »

[8 май 2015 | No Comment | ]

Богат съм, щом приятели все още имам,
щом още може да ме радва някой стих,
щом празници светим, макар и с тънко вино…
А жлъчката на тоя свят аз вече пих.