Home » Archive

Articles Archive for 26 май 2015

Авторски страници, българи зад граница »

[26 май 2015 | No Comment | ]

БЪЛГАРСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР “НОВ ЖИВОТ“
СЪВМЕСТНО С ЦЪРКВИ “НОВ ЖИВОТ“ И “НОВО НАЧАЛО“
КАНИ НА ТЪРЖЕСТВО “СВЕТЪТ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ“
ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО 1-ВИ ЮНИ.

In Russian, Авторски страници »

[26 май 2015 | No Comment | ]

В октябре 2014 года спектаклем “Чистый дом” в Чикаго открылся новый театр Bluebird Arts. Отличие этого театра от других состоит в том, что одни и те же постановки идут на двух языках: английском и русском. Подобный двуязычный театральный эксперимент проходит в Чикаго впервые!

In Russian »

[26 май 2015 | No Comment | ]

После фестиваля спектаклей по пьесам американского драматурга Огаста Уилсона (“August Wilson Celebration”) Goodman Theatre Чикаго представляет новую постановку еще одной классической американской пьесы. На сцене театра – “Лисички” Лилиан Хеллман.

Избрано »

[26 май 2015 | No Comment | ]

През последните години РБ е подписала редица Европейски документи в областта на науката и образованието. Сред тях е и Европейската Харта на изследователите и Кодекса за поведение при подбор на изследователи (EURAXESS), подписана от Съвета на Ректорите в РБ през 2008 г. Кадровата политиката в българските университети е обект и на специално внимание в Стратегията на МОН (цел 2, #5 и 6; цел 7, #1 и #2), както и в проекта за промяна на ЗРАСПБ. За съжаление проектът само констатира пагубните последствия от прилагането на приетия през 2010 г. ЗРАСПБ, без да предлага ефективни решения. Продължава масовото придобиване на научна степен и заемане на академична длъжност в българските ВУ при съмнения за субективност, в защита на лични и корпоративни интереси (принципът „аз на тебе, ти на мене”), и в противоречие с обществения интерес.

Авторски страници »

[26 май 2015 | No Comment | ]

За разлика от глаголицата, която е създадена във Византия, кирилицата е създадена в България за нуждите на българската държава. В България за първи път в света тя става официална държавна писменост, поради което езикът се нарича български, а азбуката е българска. От България впоследствие се разпространява в някои други славянски държави, но това не променя същността на езика и азбуката. Май е време да станем наистина българи, а не фили и фоби.

българи зад граница, Избрано, политика »

[26 май 2015 | No Comment | ]

Омбудсманът изпрати препоръка за извършване на проверка до министъра на регионалното развитие и благоустройството, заради сигнали за затруднения при записване в българския регистър на населението с три имена (собствено, бащино и фамилно) на родените извън страната деца – български граждани.