2022-09-27

образование

Освобождаване от такси за обучение на всички студенти от българската диаспора в Албания, Косово, Молдова, Република Северна...
На 18.10.2019 г. членовете на Управителния съвет на Асоциацията на българските училища в чужбина – Боянка Иванова,...
Липсата на уважение и подкрепа на учителите, нищожният престиж на професията, нарушената връзка между деца, родители и...
Казано с други думи, български принос в науката е значително по-обективен критерий за оценка (Табл. 1), отколкото...