2024-04-12

Ден: 03.04.2024

Представянето на декларация (пълномощно) за пътуване остава задължително, когато: следващата дестинация по маршрута след България е държава извън...