2022-09-28

Peter S

Размерите и мащабите на глупостта и на папагалстването на лесни и прости, но напълно безплодни политически клишета...
Линкълн не оспорва „свещеното право на самоуправление“, но той настоява демократичната политика да има „морално ядро“ и...
Най-вероятно има една трета група от хора – групата на действително незабелязващите и неоценяващите опасността. Сред тях...
Народното събрание на България е еднокамарно. Това води до наличието на важни проблеми при правенето и приемането...
От написаното става ясно, че след като Теодора Генчовска си подаде оставката, вероятно съвсем умишлено и нарочно...
ДАБЧ трябваше да изготви правилник, но законът получи доста забележки от МВР, от Министерство на правосъдието, от...