2024-02-22

MuTKo

Не произнести слова благодарности вослед, после смерти Табакова или Баталова (которого мне тоже посчастливилось знать лично) -...
Защото българите първи създаваме нещото, което може да се нарече национална държава - държава на един народ,...