2024-05-28

Ден: 18.04.2024

Форумът се организира от екипа на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ към Национална научна програма „Развитие и утвърждаване...