2023-06-06

образование

Липсата на уважение и подкрепа на учителите, нищожният престиж на професията, нарушената връзка между деца, родители и...
Казано с други думи, български принос в науката е значително по-обективен критерий за оценка (Табл. 1), отколкото...
През есента на 1997 г. беше публикувана статията ми „Един американски професор не трябва да струва 1795...