2024-05-28

Ден: 19.04.2024

Най-известният и един от най-опитните експерти в ядрена ни енергетика, проф. Георги Касчиев пред Еврочикаго, с откровен...
След финалните надписи зрителите започнаха интензивна дискусия със създателя на „Ваклуш“ относно духовните послания, съдържащи се в...