2024-07-14

закон

По-важното е, че не биват обявявани по същия начин лицата, които са се борили срещу комунистическото едноумие...
Ако понятия като "българин" и "български гражданин" се тълкуват на практика като идентични, и ако понятието "български...
Много българи от два дни ревнаха срещу депутатите в Народното събрание - орязаха ни политическите права! Много силно...
По настояване на читатели днес публикуваме и приетата сравнително неотдавна от правителството Национална стратегия в областта на...