2024-05-24

закон

И второто правителство на ГЕРБ ще направи опит да се ограничат критичните публикации срещу политици и партии....
Българските граждани, които живеят в чужбина, могат да бъдат освободени от плащането и за минали периоди. Подаването...
10 хиляди българи ще могат да предлагат законопроекти на Министерския съвет или Народното събрание. Въвеждането на механизма...
Темите за МИР "Чужбина", за изборното законодателството, за българските избори в чужбина, за дейността на ДАБЧ, за...
Становище на Асоциацията на българските училища в чужбина относно проектозакона за предучилищното и училищното образование, изпратено до...
B сайта на Народното събрание, в раздела „Законодателство”, има внесени с дата 28.11.2014 г. два законопроекта от...
БСП Лява България предложи изменения в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, които отразяват необходимостта...