Home » Archive

Articles tagged with: закон

Авторски страници, Е-Списание »

[5 сеп. 2014 | 3 коментара | ]

В провелите се в последни дни за пореден път дебати, свързани с т.нар. фантоми или “мъртви души” в избирателните списъци, се появи и нова теза за реално присъстващи и починали граждани. На заседание на Гражданския борд и честни и свободни избори, състояло се на 1 септември т.г., Иван Гетов казва, че няма такива мъртви души или фантомни избиратели в избирателните списъци – и разликата се обяснява единствено с българските граждани в чужбина.
От Временните Обществени съвети са отправяни многократни предложения за решаването на този въпрос, което да стане чрез създаване на постоянни избирателни списъци на избирателите извън страната. Това решение не само би преустановило спекулациите по въпроса, но и би гарантирало равни избирателни права на всички български граждани.

Избрано, политика »

[9 юли 2014 | No Comment | ]

Вторият законопроект е внесен само от Йордан Цонев, този път без участието на съавтора му Делян Пеевски. Той предвижда разхлабване на забраните спрямо дружествата в обхвата на закона. С проекта се предлага въвеждане на прагове, под които забраните в закона няма да се прилагат. Предлаганият праг е “квалифицирано дялово участие” по смисъла на специалните закони. Освен това в проекта се предвижда специализираният Регистър на действителните собственици на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим към Агенцията по вписванията да не бъде публичен.

Избрано »

[11 май 2014 | No Comment | ]

Традиционно за българския семеен бит и изграждащите го роднински отношения е участието на по-възрастните родители във възпитанието и отглеждането на децата на техните деца, т.е. на внуците им. Това участие не се изчерпва само с подкрепа в материално отношение – то има и свой нематериален елемент в светлината на своеобразното „духовно наставничество”, крепящо се на опита на по-възрастните, на моралните устои, предавани от поколение на поколение.
Българският законодател не е останал равнодушен при изготвянето на нормативната уредба на обществените отношения в тази толкова важна за социалното изграждане на индивида област и е отчел споменатите традиции.

Авторски страници »

[10 май 2014 | No Comment | ]

Почти всеки ден по някоя телевизия се коментира поредния случай на ограбени и пребивани хора, предимно в малките населени места, и, въпреки широко рекламираните мерки на жандармерията и полицията, проблемът продължава да стои със страшна сила. Но нито кадрите на отчаяни и обезверени хора, нито сълзите в очите им, довеждат до предлагане на адекватно решение от страна на българските политици. А решението е лесно осъществимо с няколко законови поправки, чрез които да се поставят нещата на правилните им места. Това решение съществува като основа на правото в достатъчно цивилизовани държави, символи на демокрация и правов ред, като САЩ например – където дори е гарантирано с конституционна поправка, както и в Швейцария, Канада, Израел. И това е правото на човек да защищава живота и собствеността си, както намери за добре, в условия на неизбежна самоотбрана.

Авторски страници, политика »

[31 мар. 2014 | 2 коментара | ]

Икономическата комисия при българския Парламент разглежда на второ четене промени в Закона за подземните богатства. Гражданският активист Роман Кендеров, който заедно със свои съратници се бори отдавна срещу условията, по които са дадени концесии за добив на природни богатства в България, лично е раздал миналата седмица на всеки член от тази Комисия предложените от граждани още миналото лято промени в споменатия закон. Заради тези граждански предложения, три месеца след тяхното внасяне, през септември 2013 г. в кабинета на вицепремиера Даниела Бобева се е състояла специална среща.

Избрано »

[21 мар. 2014 | No Comment | ]

Този ФАРС, наречен с гръмката дума „обсъждане“, не бе нищо друго освен отбиване на номера, че нещо се прави заедно с гражданите и, че въобще има някакъв напредък по отношение желанието на управниците да извършат промени в правосъдната ни система. Напълно идиотски и необясним бе регламентът на всяка от участващите граждански организации да бъде дадена думата само за три минути да каже своите забележки, без право на коментар или реплика – време, недостатъчно тези, които години са работили задълбочено, дори да изчетат своите забележки. Една трета от времето за „обсъждане“ бе буквално изядено от безсмислени речи на модератора, министъра на правосъдието, съставителят на проекта и председателя на Правната комисия. Направи впечатление и неуважението към гражданите, демонстрирано с празните места, предвидени за членовете на Правната комисия и табелките пред тях.

Авторски страници, политика »

[17 ян. 2014 | No Comment | ]

Родителски комитет изпрати Отворено писмо до българския министър на образованието и науката Анелия Клисарова, до Комисията по образованието в НС и до депутатите в парламента. В Отвореното писмо апелираме за спиране на разглеждането на стария законопроект за образованието, който, предизвиквайки много протести, оставки и дебати преди година, загуби доверието на гражданите и с основание не беше гласуван в предишното Народно събрание.

Авторски страници, политика »

[9 ян. 2014 | No Comment | ]

Адекватните избори за общински съветници и депутати са пропорционални. Те съчетават избори с определяне процентите (структурата) на политическите сили в съветите или парламента.
Адекватните избори за изпълнителна власт са мажоритарни. Те дават възможност за персонален избор между номинирани кандидати.
Големите проблеми на пропорционалните избори, провеждани по недомисления закон, са: неравнопоставеност на кандидатите пред избирателите; подвеждане на избирателите чрез популистки обещания и купуването на гласове; възможности за техническо фалшифициране на резултатите.

Авторски страници, политика »

[6 ян. 2014 | 2 коментара | ]

Национална гражданска инициатива “Против корупцията, за честно правосъдие и правова държава” е изпратила до българския главен прокурор Сотир Цацаров Отворено писмо, в което се казва: “Силно сме впечатлени от Вашето съобщение, направено на 30 декември 2013 г. пред медиите, че от октомври работи ново специализирано звено, състоящо се от прокурори и агенти на ДАНС, на която са поверени проверките и разследванията по сигнали за престъпления, извършени от съдии, прокурори и следователи. Приветстваме това начинание, но сме силно притеснени, че нищо ново няма да се случи, тъй като и в действащия, и в проекта за нов наказателен кодекс няма текстове, според които магистратите да бъдат подвеждани под наказателна отговорност.” Гражданската инициатива призовава главния прокурор и всички честни служители в съдебната власт да подкрепят нейното искане “в проекта за нов наказателен кодекс да бъде записано, че е престъпление когато съдия, прокурор или следовател излъжат в протокол или обстоятелствената част на постановените от тях актове, а когато под лъжата са се подписали повече от един, те да се считат за престъпна група”.

Авторски страници, политика »

[23 дек. 2013 | 2 коментара | ]

Ние, членовете на инициативата, изразяваме нашето несъгласие с текста на предложения проект за нов Наказателен кодекс, публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на правосъдието.
Изразяваме своето недоволство от отсъствието в проекта на текст, съгласно който магистратите носят наказателна отговорност, когато затаят истина или потвърдят неистина в постановените и подписани от тях актове. Това обстоятелство прави съдебната система зависима от външни влияния.
Намираме, че текстът на проекта е твърде общ и неясен, което дава възможност на прокурори и съдии да решават субективно делата, което е предпоставка за продължаване на ширещата се корупция сред магистратите и администрацията.

Избрано, политика »

[23 дек. 2013 | 2 коментара | ]

Тези дни на сайта на Министерство на правосъдието се появи проект за нов Наказателен кодекс. Характерното в случаят е, че вицепремиерът Зинаида Златанова, която предлага проекта, не се е съобразила ни най-малко с анализа, който й бе предаден от името на Национална гражданска инициатива за честно правосъдие. Ден след публикуването на проекта гражданите вече се организират да защитят своите искания.
Не е необходимо за си юрист за да разбереш, че щом съдията може да лъже, ще го прави. Особено когато му предложат пари. Последиците са ясни – съсипани човешки съдби. Нима това не е престъпление? Нима не е толкова тежко, колкото въоръжен грабеж или имотна измама? Единственият начин да го спреш – това е страх от затвора. Но за да стане, необходимо е да бъде записано в Наказателния кодекс. В проекта такова нещо няма.