2022-12-03

икономика

Нарастването на заплатите в България не е опасност за икономиката и не влияе нито на конкурентоспособността, нито...
Когато кредитите за населението растат, това означава необходимост от пари за него, въпреки растежа на депозитите му....