2022-01-17

икономика

Изплащането на целия американски държавен дълг не е нищо повече от въпрос на изваждане стойността на облигациите...