2022-11-30

икономика

Проблемът с България е, че тя е сред първите във всички възможни индикатори за бедност и неравенство....
Българската търговско-промишлена палата не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет на страната за 2014 г.,...
Изплащането на целия американски държавен дълг не е нищо повече от въпрос на изваждане стойността на облигациите...