2022-07-06

икономика

Българската търговско-промишлена палата не приема предложения законопроект за актуализация на Държавния бюджет на страната за 2014 г.,...
Изплащането на целия американски държавен дълг не е нищо повече от въпрос на изваждане стойността на облигациите...