75% от субсидиите при директните плащания през изминалия програмен период на практика са разпределени сред 1 процент от българските фермери. У нас има регистрирани близо 100 000 земеделски производители. Три четвърти от директните плащания обаче са отишли при 3700 физически лица, които обаче чрез различна форма на свързаност са разклонения на 100 стопански субекта. Концентрация на огромни ресурси като тази при евросубсидиите се получава от съчетанието на слаба, мързелива администрация и корумпирана политика. Това е посочено в експертен доклад, представен от доц. Огнян Боюклиев от Института за икономически изследвания при БАН. Той напомни, че става въпрос за 18 милиарда евро – половината от парите, които влизат в България по линия на европейските фондове и на ЕС. Според него в нито една друга страна, географски близка до нашата, не се наблюдавала подобна концентрация на финансови средства.

Експертът анализира и някои от схемите за раздробяване и преодоляването на т. нар. „таван на сумите“. През 2016-а таванът беше такъв, че не можаха да го преодолеят осем човека. Само осем – нещо им било отрязано и то е много малко, докато в Румъния, някъде около 30 процента от средствата са взети от големите, тоест не са им дадени и са разпределени за по-малките. При нас такова нещо няма. Най-скандално е, че когато нашият министър се среща с малки производители, одобрява тази мярка, а когато отива на среща с неговите колеги в ЕС, не я одобрява, възмущава се Боюклиев.

www.marica.bg